فیلم؛ فضای امنیتی: مردم منتظر یک جرقه اند

اصفهان -۲۲ بهمن – فضای امنیتی…. هموطنی میگوید: مردم منتظر یک جرقه هستند

فیلم؛ شعار مرگ بر دیکتاتور در تهران ۲۲بهمن

تئاتر شهر: شعار مرگ بر دیکتاتور در تهران عصر امروز

فیلم؛ هو کردن روحانی و شعار دروغ‌گو دروغ‌گو

واکنش مردم هنگام سخنرانی روحانی در مراسم حکومتی امروز: هو کردن و شعار دروغ‌گو، دروغ‌گو ۲۲بهمن تماشایی

 

Print Friendly, PDF & Email