فیلم؛ کارگر بجان آمده بساط وزیر را بهم ریخت

اعتراض یک کارگر بجان آمده و قطع سخنرانی ربیعی وزیر کار در قائمشهر: ….به عنوان اسلام آمدند و زیر چتر اسلام دارند می‌ چاپند، کسی هم نیست یقه شونو بگیره…

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email