۷۵مین سالگرد جنایت نازی ها در خاتین! ما باید این را همیشه به یاد داشته باشیم

  فاجعه به آتش کشیدن دهکده ای بنام خاتین در ۵۴ کیلومتری شهر مینسک یکی از خونبار ترین جنایات  نازی ها در حافظه فراموش نشدنی تاریخ همچنان باقی است.

خاتین روستایی که مردمانش  با صلح و آرامش سوسیالیستی در کنار هم به کار و زندگی مشغول بودند تا اینکه یک روز شوم  در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۴۳ یک گردان از ارتش نازی که متشکل از سربازان  داوطلب  به سرپرستی و فرماندهی اس اس آلمان  به این ۱۸۶مین روستا رسیدند.

درسال ۲۰۰۹ آکادمی ملی بلاروس کتاب تراژدی «خاتین درحافظه تاریخ» را منتشر کرد. اسنادی که تحت سرپرستی وزارت دادگستری بلاروس در آرشیو ملی تحت مدیریت سابق مرکز بایگانی “کا- گ- ب” که از حالت محرمانه خارج گردید، غم انگیزترین روز تاریخ مردم بلاروس را به تصویر کشیده است. ۲۲ مارس ۱۹۴۳ نازی های آلمانی برای تنبیه مردم وپاکسازی جنگل  از پارتیزانها و به منظور مشکوک نشان دادن افراد  به مردم روستای «کزیری» آتش گشودند در همان لحظه درگیری با ساکنین و قتل عام فاشیستهاآغاز گردید  به  روستا ی خاتین رفتند نبردی مقاوم بین پارتیزینها  صورت گرفت نازی ها خشمگین شده، بیماران، سالخوردگان، زنان، کودکان را از خانه ها  بیرون کشیدند وبا بنزین آغشته شان نموده و آنها را آتش زدند.
در
این حادثه ۱۴۹ غیر نظامی که درمیان آنها ۷۵ نو جوان و کودک زیر ۱۶ سال قرار داشت «ویکتور ژلو بلوچیچ» هفت ساله و«آنتون بارونوفسکی» ۱۲ ساله در میان انبار خانه جان سالم بدر بردند و دیگر «یوسف کامینسکی» مرد روستای ۵۶ ساله بود که پس از رفتن نازیها به جستجوی فرزند پرداخت ولی بجای آن درمیان اجساد سوخته جسم نیمه سوخته فرزند دیگری را  یافت و اورا درآغوش گرفت. این لحظه غم انگیز  مرگ فرزند و درآغوش گرفتن کودکی دیگر  پایه ای برای ایجاد مجتمع یابود «خاتین»  ومجسمه نمادین مردی که فرزند جدیدی را میان سیاهی دود یافت گردید.

بعد ازجنگ جهانی دوم وقایع دردناک ترین صحنه های جنایات فاشیسم مطرح و با فیلم های مستند که تا به امروز در کانالهای تلویزیونی ادامه دارد به نمایش گذاشته می شود.

 در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۶بنا به تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس به ابتکار دبیر اول کمیته مرکزی  «پیطر ماشی روا» پیشنهاد مجتمع های معماری و مجسمه سازی در منطقه ایکه این جنایت صورت گرفت را نمود که در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۶۹ به مناسبت ۲۵ مین سال پیروزی ارتش سرخ و آزاد سازی بلاروس مجتمع ای که به کمک کل اتحاد شوروی انجام گرفت افتتاح گردید.

این منطقه از ۵۰ هکتار متشکل در قطعات جداگانه که در درب ورودی آن مجسمه مردی بعنوان «نماد مقاومت» در مرکز مجتمع خاتین قرار گرفته است. این مجموعه در فهرست میراث فرهنگی و تاریخی مردم بلاروس نه به منظور عزاداری برای قربانیان و ترحم جهانیان  بلکه احساس شجاعت و مقاومت مردمی است که برای آزاد سازی کشور شان از یوغ فاشیسم با افتخار و غرور نام می برند. 

 خاتین اکنون  با مجسمه غول پیکر نمادین در درب ورودی با یادبود هر یک از روستاهایی که در جریان یورش نازی ها به مینسک به آتش کشیده شده اند با نام ونشان  ساخته شده است و با بنایی که در فراز آن ناقوس مرگ فاشیسم به صدا می آید. مردم  با حضور در خاتین برای درگذشتگان این فاجعه تاریخی ادای احترام می کنند همه ساله  توریست های زیادی از کشورهای مختلف جهان ازاین میراث خونین مردم بلاروس که از هرسه نفر یکی از اعضای خانواده را در جنگ جهانی دوم از دست داده اند دیدن بعمل می آورند.

جهان چرا این درس ها رابه  فراموشی می سپارد. تهدیدات نظامی، حملات تروریستی، درگیری های فرقه ای و درگیری های قومی با پر کردن صفحات تاریخ در قرن بیست و یکم قربانی بی حد و حصر ادامه می یابد.  شر فاشیسم با بالا ترین مرحله سرمایه داری چهره مدرن بخود می گیرد. امپریالیسم دربیشترین موارد پشت پرده ابهام بنام نیت خوب “دمکراسی” پنهان شده همان  چهره زشت  نازیسم قرن بیست ویکم را بخود می دهد. هرچند اکنون سیستم جهانی سوسیالیسم در مقابله وجود خارجی ندارد اما واقعیت عینی نیروها نشان می دهد دوران خود برتری جویی در جهان تک قطبی به پایان رسید است، لذا اندیشه ایکه با ایجاد مشکلات جدید بین المللی  منجر به  چگونگی احیاء فاشیسم در قرن بیست ویکم می گردد باید قاطعانه افشاء شود.

م. چابکی  ۹ فروردین ۱۳۹۷برابر با ۲۹/۰۳/۲۰۱۸     

http://www.comparty.by/news/kommunisty-pochtili-pamyat-tragedii-v-hatyni

Print Friendly, PDF & Email