جنگ سرد دوم ممکن است تازه شروع شده باشد

نوشته ی: مانوئل ای. یِپ

برگردان: مینا آگاه

معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس چیزی را اعلام کرده که می توان آن را شروع جنگ سرد دوم نامید. این جنگ سرد از تخاصم واشنگتن و پکن آغاز شده اما به سرعت به صحنه ی جهانی کشیده خواهدشد.

پنس در موسسه ی «هادسن» سخنرانی می کرد- و این اتاق فکری ست که در موضوع تخاصم های مربوط به روابط بین المللی، فرهنگ، دفاع، اقتصاد، تکنولوژی و سایر موضوعات استراتژیک تخصص دارد. بودجه ی موسسهٔ هادسن مشابه بیشتر سازمان های غیردولتی در آمریکا، توسط مالیات پرداخت کننده های بزرگ تامین می شود که از مالیاتشان کاسته می شود.

بسیاری از شنوندگان، فرمولبندی ارائه شده توسط  پنس را با “پرده ی آهنین” چرچیل در سال ۱۹۴۶ مقایسه کردند. در واقع معاون رئیس جمهور شکست واشنگتن در جنگ تجاری اخیر با چین را تصدیق کرد، آنچه به اعلام جنگ سرد منجر می شود را چنین بیان کرد:

“چین اکنون معادل کل آسیا هزینه ی نظامی می کند و کاهش برتری نظامی آمریکا در زمین، دریا، هوا، و فضا را در اولویت برنامه های خویش قرارداده است. چین می خواهد که آمریکا را از بخش غربیِ اقیانوس آرام بیرون کند و مانع کمک رسانی ما به متحدین مان شود. ما امید داشتیم که آزادسازی اقتصادی، چین را به سوی شراکت بیشتری با ما و جهان رهنمون شود، اما این منجر به تهاجمی اقتصادی شد که به نوبه ی خود، منتهی به رشد نظامی اش می شود.

(…) چین اکنون کارزار هماهنگ و گسترده ای را برای کاستن حمایت از رئیس جمهور، برنامه ی وی، و مطلوب ترین ایده های ملت ما به پیش می برد. (…) چین اکنون بیش از هر زمان دیگری از این نیرو برای تاثیرگذاری و دخالت در سیاست های داخلی و سیاست کشور ما استفاده می کند. بدتر از همه این که چین با تلاشی بی سابقه شروع کرده به تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی، انتخابات ۲۰۱۸ و فضای سیاسی تا انتخابات سال ۲۰۲۰ ریاست جمهوری.

بی تردید راهبری پرزیدنت ترامپ کارآمد است و چین رئیس جمهوری دیگر می خواهد (…) بدون شک: چین دارد در دمکراسی آمریکا دخالت می کند.“

نویسنده ای در گلوبال تایمز، روزنامه ی انگلیسی زبان  چینی که توسط “روزنامه ی مردم” ارگان جمهوری خلق چین انتشار می یابد می گوید: “اما آیا چین باید مورد حمله قرار گیرد و عقب نشینی کند؟ البته که نه،” و اضافه می کند: “اگر چین به تحریکات اخیر آمریکا با زبان خصمانه جواب می داد و سخنان پنس را اعلام جنگ سرد تعریف می کرد، این (جنگ سرد) به واقعیت می پیوست.”

“چین باید با قدرت کامل از حقوق و منافع مشروعش، از تجارت گرفته تا امور دفاعی، محافظت کند، و تدابیر خود را علیه تحریکات آمریکا به پیش ببرد. ما باید  از اصطکاک با آمریکا خودداری کنیم و استراتژیک فضای مقابله با آمریکا را افزایش ندهیم.  نباید اجازه دهیم که برخورد با آمریکا بر روابط خارجی چین غالب شود و یا مسیر حکومت چین را تعیین کند.»

“در واقع تلاش های آمریکا برای مهار کردن چین محدود است و جنگ تجاری بطور اجتناب ناپذیری برای آمریکا مضر است. این انتخاب کار احمقانه ای خواهدبود. این واقعبینانه نیست که سازمان ناتو مانندی برای حمله به چین بنیان گذاشته شود. این غیرممکن است که چین را منزوی  و محدود کرد، و  گسترش تجارت آن در خارج و بازار داخلی را مهار کرد.

راه انداختن کمپینی علیه چین برای کاخ سفید و کنگره در جامعه آمریکا مشکل خواهدبود. گذشت آن روزهایی که مردم می خواستند برای چیزی که منافع ملی خوانده می شود، قدم به پیش بگذارند. تا زمانی که چین در مقابل هیستری برگزیدگان سیاسی آمریکا خونسرد باقی بماند، چیزی که جنگ سرد نامیده می شود شکل نخواهدگرفت.”

نویسنده ی گلوبال تایمز چنین ادامه می دهد:

“در این شرایط، چین باید از هنرهای رزمی تای چی در مقابل آمریکا استفاده کند. این استراتژیک عاقلانه ی منحصربفرد ملت چین است. ما باید آمریکا را مجبور کنیم که درد جنگ تجاری را تحمل کند و اجازه ندهیم که در دریای جنوبی چین و تنگه ی تایوان رفتارهای جسارت آمیز بکند. باید خونسردانه عمل کنیم.  چین باید به بازگشایی مرزهایش ادامه دهد. بدترشدن جهان خارج آن تصویر را تغییر نمی دهد. چین اتحاد شوروی نیست، و آمریکا نمی تواند همان کاری را با چین کند که با اتحاد شوروی کرد.” نویسنده ی گلوبال به این نتیجه می رسد:

طی بسیاری از کمپین های انتخاباتی، حزب حاکم به منظور کسب حمایت مردم به تحریک ناخودآگاه مردم با ایجاد نوعی خطر جنگ از خارج دامن زده است، و این عملی شنیع است. نباید متعجب شد، اگر در زمان انتخابات میاندوره ای ششم نوامبر چنین اتفاقی در آمریکا بیفتد.

نوشته ی: مانوئل ای. یِپ[۱]

برگردان: مینا آگاه

[۱] این مقاله از روی نسخهٔ انگلیسی COLD WAR II MIGHT JUST HAVE BEGUN به ترجمهٔ Walter Lippmann از سایت  برگردانده شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email