فریاد کشاورزان شرق اصفهان

 

فیلم زیر: فریاد کشاورزان شرق اصفهان: آب هست، اما برای مصارف دیگرمی‌رود…

نماینده اصفهان در مجلس ولایت اخیرا گفته بود: وقتی که خشکسالی است آب نیست، بانک کشاورزی وامها را سررسید امحاء نکرده و کشاورزی که کار نکرده تولید نداشته سر رسید وامش رسیده نمی‌توانه بره باید چک اش را بپردازه میره گوشه زندان، خب مشکل اونور را حل کنید تا این کشاورز بیچاره به گوشه زندان نره برای پرداخت وامش…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email